OBAVJEŠTENJE

Poštovani,

 

Federalni zavod za statistiku je pripremio Nacrt Plana provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH za 2020. godinu.

 

U skladu sa Uredbom o pravilima za učešće zainteresirane javnosti u postupku pripreme federalnih pravnih propisa i drugih akata, pozivamo Vas da, u roku od 10  dana od dana postavljanja Nacrta Plana na web stranicu Federalnog zavoda, dostavite eventualne komentare na isti.

Ovdje možete preuzeti PDF

Komentare je moguće dostaviti putem zvanične e-mail adrese Federalnog zavoda za statistiku [email protected]