Godišnji Bruto domaći proizvod u 2022. godini

Godišnji  Bruto domaći proizvod u tekućim cijenama u Federaciji BiH za 2022. godinu iznosi 29.462.753  hiljada KM i nominalno je veći za 16,8% u odnosu na 2021. godinu. Realni rast BDP-a u 2022. godini u odnosu na prethodnu godinu iznosi 4,1%.