Bruto domaći proizvod za III tromjesečje 2022. godine

Realni rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) u Federaciji BiH u trećem tromjesečju 2022. godine, u odnosu na isto tromjesječje prethodne godine, iznosi 2,4 %, prva je procjena Federalnog zavoda za statistiku.

Značajniji realni rast bruto dodane vrijednosti u trećem tromjesečju 2022. godine zabilježen je u djelatnostima: Informacije i komunikacije (J) 13,8%; Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala, Prijevoz i skladištenje, Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (G,H,I) 4,8% i Stručne, naučne i tehničke djelatnosti, Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (M,N) 4,6%.

Realni pad bruto dodane vrijednosti zabilježen je u djelatnosti Poljoprivrede, šumarstva i ribolova (A) 3,6%.

Napominjemo, tromjesečni BDP ukazuje na kratkoročna privredna kretanja, te je stoga korisno sredstvo za ekonomske analize i politike, a osnovna svrha obračuna tromjesečnog BDP-a je izračun realne stope rasta.

Odsjek za odnose sa javnošću i biblioteka

Federalni zavod za statistiku

Ul. Zelenih Beretki broj 26.

+387 (33) 407 018

+387 (33) 226 151

[email protected]

www.fzs.ba