Indeksi potrošačkih cijena u januaru/siječnju 2020. godine

Potrošačke cijene u januaru/siječnju 2020. godine, porasle su za 0,5% u odnosu na prethodni mjesec. U januaru/siječnju 2020. godine u odnosu na januar/siječanj 2019. godine, cijene su porasle za 0,8% (godišnja inflacija).