Saopštenje za javnost – potrošnja domaćinstava

Saopćenje za javnost

13.08.2019. Sarajevo

U cilju potpunog informisanja želimo podsjetiti da Federalni zavod za statistiku od 2008. godine ne izračunava i ne  objavljuje indikator „Potrošačka korpa”. Potrošačka korpa koja se objavljivala do 2008. godine je sadržavala najvažnije životne namirnice iz kategorije ishrane i pića, te je po sadržaju i količinama predstavljala minimum potreba četveročlanog domaćinstva u segmentu ishrane. Ovaj indikator se obračunavao na osnovu metodologije koja je razvijena od strane bivšeg Saveznog zavoda za statistiku iz perioda SFRJ. U Evropskoj Uniji ne postoji standard za izračunavanje minimalne potrošačke korpe niti je proizvodnja ovog podatka obavezujuća u procesu pridruživanja EU, tako da se o njenoj usklađenosti sa EU standardima ne može govoriti.

 

Federalni zavod za statistiku periodično (svake četvrte godine) provodi Anketu o potrošnji domaćinstava iz koje se izračunavaju prosječni mjesečni izdaci domaćinstava prema broju članova i drugim obilježima domaćinstava (urbano –  ruralno, obrazovnom statusu nosioca domaćinstva, status u zaposlenju nosioca domaćinstva i dr.). Posljednja Anketa  u BiH je  provedena 2015. godine. Link: http://fzs.ba/index.php/anketa-o-potrosnji-domacinstavakucanstava-apd/

 

Na osnovu podataka prikupljenih Anketom o potrošnji domaćinstava izračunavaju se prosječni mjesečni izdaci domaćinstava koji se po definiciji i metodološkom pristupu  ne mogu izjednačiti sa potrošačkom korpom koja je ranije objavljivana. Iznos od 1.508,04 KM se  odnosi na prosječne mjesečne izdatke domaćinstva sa prosječnim brojem članova (3,0 članova) u Federaciji BiH.  Kao što smo naprijed naveli, za razliku od potrošačke korpe koja se ranije objavljivala, prosječni mjesečni izdaci domaćinstva se ne odnose na minimalne potrebe za prehranu domaćinstva, nego na prosječnu potrošnju domaćinstava koja pored izdataka za hranu i piće obuhvata i izdatke za: alkoholna pića i duhan; odjeća i obuća; stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti; namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće; zdravstvo; prijevoz; komunikacije; obrazovanje; rekreacija i kultura; restorani i hoteli i ostala dobra i usluge. U prosječne mjesečne izdatke domaćinstva uključena je inputirana renta (procjenjeni iznos stanarine za vlasnike stambenih jedinica) i potrošnja iz vlastite proizvodnje koji zajedno čine 19,5% prosječne mjesečne potrošnje. S  obzirom na navedeno, prosječna potrošnja domaćinstava nikako se ne može poistovjetiti sa potrošačkom korpom.

 

Indeks potrošačkih cijena se obračunava u svrhu praćenja promjene kretanja cijena proizvoda i usluga koje domaćinstva kupuju radi lične potrošnje, a ne u svrhu definisanja iznosa potrošačke korpe.

 

Federalni zavod za statistiku

Ul. Zelenih Beretki broj 26.

+387 (33) 407 018

+387 (33) 226 151

[email protected]

www.fzs.ba