Indeksi potrošačkih cijena u oktobru/listopadu 2018. godine

Potrošačke cijene u oktobru/listopadu 2018. godine, više su za 0,6% u odnosu na prethodni mjesec. U oktobru/listopadu 2018. godine u odnosu na oktobar/listopad 2017. godine, cijene su više za 2,0% (godišnja inflacija).