Prirodno kretanje stanovništva, VI 2018. – prvi rezultati

Živorođeni               1.502

Umrli                        1.509

Prirodni priraštaj          -7

Zaključeni brakovi     957

Razvedeni brakovi       79

Vitalni indeks              100