Prirodno kretanje stanovništva, II 2018. – prvi rezultati

Živorođeni                1.452

Umrli                          1.833

Prirodni priraštaj        -381

Zaključeni brakovi       648

Razvedeni brakovi       116

Vitalni indeks                  79