KAKO DOĆI DO PODATAKA

INFORMACIJE MOŽETE DOBITI:

–     Telefonom: Odsjek za publicistiku: 00 387 33 20 64 52, 20 64 53

–     Telefaksom: 00 387 33 22 67 05

–          Elektronskom poštom:[email protected]

–          Na Internetu na adresi: www.fzs.ba

Za vanjske korisnike Odjeljenje publicistike radi od 9 do 16 sati, Zelenih beretki 26.

U sklopu zavoda nalazi se i specijalna biblioteka/knjižnica.

PUBLIKACIJE SE MOGU NABAVITI:

–          kupovinom u Federalnom zavodu za statistiku (Osjek za publicistiku)

–          narudžbom na adresu Zavoda
FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU

71000 Sarajevo, Zelenih beretki 26

–          narudžbom na telefaks: 00 387 33 22 67 05

–     narudžbom na : [email protected]
Prilikom naručivanja publikacija molimo Vas da napišete naziv svog preduzeća, adresu i naziv publikacije koju naručujete.
Pretplatu treba obnoviti svake godine
NAČIN PLAĆANJA:

–          uplatom na račun:

FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA TREZOR

71000 Sarajevo, Mehmeda Spahe 5

Transakciski račun broj BA 39 3389002211529491

SIFT UNCRBA 22

Molimo prilikom uplate pozovite se na :

vrsta prihoda – 722631,

budžetski korisnik-3401001

Bankarski troškovi terete korisnika.

U cijenu publikacije nisu uračunati troškovi poštarine po važećem cjenovniku JP PTT. Ti se troškovi obračunavaju posebno na računu uz cijenu publikacija unutar Federacije BiH i za inostranstvo.

Publikacije se šalju korisniku nakon plaćenog računa.