Izrada novog okvira uzorka za istraživanja baziranja na domaćinstvima

Obavještavamo javnost u Federaciji BiH da će se, počevši od 07.11.2022. do 28.11.2022.godine, (uz mogućnost produženja terenskog rada do 7 dana) u okviru projekta „Podrška statističkom sistemu Bosne i Hercegovine za pripremu glavnog okvira za uzorak“ na teritoriji Federacije BiH provesti anketiranje domaćinstava za potrebe ažuriranja statističkog okvira uzorka. Anketiranje…

OBAVJEŠTENJE

Poštovani, Federalni zavod za statistiku je pripremio Nacrt Plana provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH za 2023. godinu. U skladu sa Uredbom o pravilima za učešće zainteresirane javnosti u postupku pripreme federalnih pravnih propisa i drugih akata, pozivamo Vas da, u roku od 8 dana od dana postavljanja…