ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O KLASIFIKACIJI ZANIMANJA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici, na prijedlog Federalnog zavoda za statistiku, usvojila Odluku o dopuni Odluke o klasifikaciji zanimanja u Federaciji Bosne i Hercegovine. Klasifikacija zanimanja je obavezan statistički standard koji su dužni primjenjivati svi organi vlasti, privredna društva, ustanove i druga pravna lica u Federaciji…