Indeks obima industrijske proizvodnje – ukupno

Ukupna desezonirana industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine u januaru/siječnju 2022. godine u odnosu na decembar/prosinac 2021. godine, manja je za 1,5%. U januaru/siječnju 2022. godine, u odnosu na januar/siječanj 2021. godine, industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine, kalendarski prilagođena, veća je za 2,9%.

Izrada novog okvira uzorka za istraživanja bazirana na domaćinstvima

Obavještavamo javnost u Federaciji BiH da će se, počevši od 02.03.2022. godine do 02.05.2022., u okviru projekta „Podrška statističkom sistemu Bosne i Hercegovine za pripremu glavnog okvira za uzorak“, na teritoriji Federacije BiH provesti anketiranje domaćinstava za potrebe ažuriranja statističkog okvira uzorka. Anketiranje će provoditi akreditovani anketari koje angažuje Federalni…