ANKETA GODIŠNJE ISTRAŽIVANJE FARMI 2022

Statističke institucije u Bosni i Hercegovini (Agencija za statistiku BiH, Federalni zavod za statistiku i Republički zavod za statistiku RS) provode  anketu Godišnje istraživanje farmi 2022  (GIF). Anketa Godišnje istraživanje farmi 2022 (GIF) će se provesti na teritoriji cijele BiH u periodu od 01. 12. do 15. 12.2022. godine. Anketom…