KONTINUIRANA ANKETA O RADNOJ SNAZI – ARS 2021

U skladu s Planom provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH za 2021. godinu Federalni zavod za statistiku, u saradnji s Agencijom za statistiku BiH i Republičkim zavodom za statistiku RS, provodi kontinuiranu Anketu o radnoj snazi u 2021. godini (ARS 2021) na teritoriji FBiH. ARS 2021 je pripremljena…