Indeks obima industrijske proizvodnje – ukupno

Ukupna desezonirana industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine u decembru/prosincu 2020. godine u odnosu na novembar/studeni 2020. godine, veća je za 1,2%. U decembru/prosincu 2020. godine, u odnosu na decembar/prosinac 2019. godine, industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine, kalendarski prilagođena, veća je za 2,7%.

KONTINUIRANA ANKETA O RADNOJ SNAZI – ARS 2021

U skladu s Planom provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH za 2021. godinu Federalni zavod za statistiku, u saradnji s Agencijom za statistiku BiH i Republičkim zavodom za statistiku RS, provodi kontinuiranu Anketu o radnoj snazi u 2021. godini (ARS 2021) na teritoriji FBiH. ARS 2021 je pripremljena…