ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O KLASIFIKACIJI ZANIMANJA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici, na prijedlog Federalnog zavoda za statistiku, usvojila Odluku o dopuni Odluke o klasifikaciji zanimanja u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Klasifikacija zanimanja je obavezan statistički standard koji su dužni primjenjivati svi organi vlasti, privredna društva, ustanove i druga pravna lica u Federaciji Bosne i Hercegovine koja vrše evidentiranje, prikupljanje, obradu, analiziranje, prijenos i iskazivanje statističko-analitičkih podataka bitnih za praćenje stanja i kretanja na socijalno-ekonomskom području

Zakonski temelj za donošenje Odluke o dopuni odluke o klasifikaciji zanimanja u Federaciji Bosne i Hercegovine sadržan je u u članu 8. stav 1. Zakona o klasifikaciji zanimanja u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 111/12), u kojem je navedeno da klasifikaciju zanimanja odlukom propisuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog Federalnog zavoda za statistiku.

Dopuna Klasifikacije zanimanja je pripremljena u saradnji sa svim relevantnim institucijama sa nivoa Federacije BiH (Agencija za državnu službu FBiH, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, Federalni zavod PIO/MIO, Federalni zavod zdravstvenog osiguranja, Federalni zavod za zapošljavanje, Porezna uprava Federacije BiH i Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH).

U Federalnom zavodu za statistiku su analizirani i svi pojedinačno pristigli zahtjevi za dopunu Klasifikacije zanimanja u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Nakon provedenih procedura vezanih za predlaganje dopune Klasifikacije zanimanja, Federalni zavod za statistiku je pripremio prijedlog dopune Odluke o klasifikaciji zanimanja u Federaciji BiH, u njenom prilogu “Šifarski popis zanimanja”, sa definisanjem šifre i opisa za 45 (četrdesetpet) novih zanimanja.

Nakon usvajanja dopuna Klasifikacije zanimanja, ukupan broj zanimanja u Klasifikaciji zanimanja je 4.303 pojedinačna zanimanja.

Odsjek za odnose sa javnošću i biblioteka

Federalni zavod za statistiku

Ul. Zelenih Beretki broj 26.

+387 (33) 407 018

+387 (33) 226 151

[email protected]

www.fzs.ba