KONTINUIRANA ANKETA O RADNOJ SNAZI – ARS2020

Obavještavamo vas da Federalni zavod za statistiku, u suradnji sa Agencijom za statistiku BiH i Republičkim zavodom za statistiku RS,  od januara 2020. godine tokom cijele godine, provodi  redovno statističko istraživanje ”Anketa o radnoj snazi"(ARS2020). Anketa o radnoj snazi (ARS2020) je pripremljena u skladu sa preporukama Međunarodne organizacije rada (International…

”Upotreba informaciono-komunikacijskih tehnologija u domaćinstvima i pojedinačno” 2020

Obavještavamo vas da Federalni zavod za statistiku, u suradnji sa Agencijom za statistiku BiH i Republičkim zavodom za statistiku RS,  u periodu od 3.6. do 26.6.2020. godine provodi  redovno statističko istraživanje ''Upotreba informaciono-komunikacijskih tehnologija u domaćinstvima i pojedinačno'' (IKT - D 2020). Anketa se provodi CATI metodom (Computer Assisted Telephone…