Statistički obrasci za 2021. godinu-StatAneks i INV-01

Statistički obrasci “Statistički aneks godišnjeg računovodstvenog izvještaja za 2021. godinu (StatAneks)” i  "Godišnji izvještaj o investicijama za 2021. godinu (INV-01)", sa bar kodom, nalaze se u excel predlošku na web stranici Finansijsko-informatičke agencije zajedno sa ostalim vrstama godišnjih finansijskih izvještaja. Vezano za obrazac INV-01 obavještavamo poslovne subjekte da papirna forma…

Posjeta ambasadora Kraljevine Bahrein za Bosnu i Hercegovinu Ahmed Abdulrahman Mahmood Al-Saati

Ambasador Kraljevine Bahrein za Bosnu i Hercegovinu Ahmed Abdulrahman Mahmood Al-Saati bila je u zvaničnoj posjeti Federalnom zavodu za statistiku. Tom prilikom direktor Federalnog zavoda za statistiku dr Emir Kremić upoznao je ambasadora NJ.E. Ahmed Abdulrahman Mahmood Al-Saatija sa aktivnostima Federalnom zavodu za statistiku i planovima za razvoj zvanične statistike…

Potpisan Memorandum o saradnji između Federalnog zavoda za statistiku i Finansijsko-informatičke agencije

Direktor Federalnog zavoda za statistiku Emir Kremić i v.d. direktorica Finansijsko-informatičke agencije Irma Borovac potpisali su u Sarajevu Memorandum o saradnji ove dvije institucije.   Osnovni cilj potpisanog memoranduma je usklađivanje statističkog sistema u Federaciji BiH sa evropskom praksom i regulativama koje je Bosna i Hercegovina dužna implementirati u skladu…

Kantoni u brojkama

KANTONI U BROJKAMA 2024. GODINA Unsko-sanski kanton u brojkamaKanton Posavski u brojkamaTuzlanski kanton u brojkamaZenicko-dobojski kanton u brojkamaBosansko-podrinjski kanton u brojkamaSrednjobosanski kanton u brojkamaHercegovacko-neretvanski kanton u brojkamaZapadnohercegovacki kanton u brojkamaKanton Sarajevo u brojkamaKanton 10 u brojkama KANTONI U BROJKAMA 2023. GODINA Unsko-sanski kanton u brojkamaKanton Posavski u brojkamaTuzlanski kanton u…