Anketa o radnoj snazi 2019 (ARS 2019)

Stopa aktivnosti                        39,1 % Stopa zaposlenosti (15+)         31,9 % Stopa nezaposlenosti (15+)     18,4 % U poređenju sa rezultatima Ankete o radnoj snazi iz 2018. godine stopa zaposlenosti ostala je na istom nivou, stopa nezaposlenosti je manja za 0,8 procentnih poena i stopa aktivnosti je manja za…