Izrada novog okvira uzorka za istraživanja bazirana na domaćinstvima

Obavještavamo javnost u Federaciji BiH da će se, počevši od 03.05.2021. godine do 22.06.2021., (uz mogućnost produženja terenskog rada do 7 dana) u okviru projekta „Podrška statističkom sistemu Bosne i Hercegovine za pripremu glavnog okvira za uzorak“ na teritoriji Federacije BiH provesti anketiranje domaćinstava za potrebe ažuriranja statističkog okvira uzorka.…