Trogodišnji plan rada Federalnog zavoda za statistiku za period 2021-2023

U skladu sa članom 11. Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji BiH, Federalni zavod za statistiku je na web stranici objavio radnu verziju Trogodišnjeg plana rada za period 2021-2023, a u svrhu konsultacija sa socio-ekonomskim partnerima i širom javnosti, u cilju dobijanja komentara i preporuka.Eventualne komentare…