TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE U 2016. GODINI

5.8.5-pdf    5.8.5-xlsx Fiksni telefonski razgovori u minutana u periodu I-XII 2016. godine u odnosu na isti period 2015. godine veći su za 1,9%. Broj pretplatnika fiksne telefonije u periodu I-XII 2016.godine u odnosu na isti period 2015. godine manji je za 8,1%. Broj pretplatnika mobilne telefonije u periodu I-XII 2016.godine…
1 2 3 8