Federalni zavod za statistiku je pripremio Nacrt Programa provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH za period 2021.-2024.

Poštovani, Federalni zavod za statistiku je pripremio Nacrt Programa provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH za period 2021.-2024. U skladu sa Uredbom o pravilima za učešće zainteresirane javnosti u postupku pripreme federalnih pravnih propisa i drugih akata, pozivamo Vas da, u roku od 15  dana od dana postavljanja…
1 2 3 24