Pravosuđe

Pravosuđe

30.04.2024 STATISTIKA PRAVOSUĐA 2023

28.04.2023 STATISTIKA PRAVOSUĐA 2022

29.04.2022 STATISTIKA PRAVOSUĐA 2021

30.04.2021 STATISTIKA PRAVOSUĐA 2020

30.04.2020 STATISTIKA PRAVOSUĐA 2019

30.04.2019 STATISTIKA PRAVOSUĐA 2018

30.04.2018 STATISTIKA PRAVOSUĐA U 2017.GODINI

28.04.2017 STATISTIKA PRAVOSUĐA U 2016.GODINI

29.04.2016 PRAVOSUĐE U 2015.

30.04.2015 PRAVOSUĐE U 2014.