Investicije

Investicije

22.11.2023 INVESTICIJE U STALNA SREDSTVA U FEDERACIJI BiH U 2022. GODINI

26.07.2023 INVESTICIJE U STALNA SREDSTVA U FEDERACIJI BiH U 2022. GODINI - prvi rezultati

22.11.2022 INVESTICIJE U STALNA SREDSTVA U FEDERACIJI BiH U 2021. GODINI

26.07.2022 INVESTICIJE U STALNA SREDSTVA U FEDERACIJI BiH U 2021. GODINI - prvi rezultati

10.12.2021 INVESTICIJE U STALNA SREDSTVA U FEDERACIJI BiH U 2020. GODINI

06.08.2021 INVESTICIJE U STALNA SREDSTVA U FEDERACIJI BiH U 2020. GODINI - prvi rezultati

11.12.2020 INVESTICIJE U STALNA SREDSTVA U FEDERACIJI BiH U 2019. GODINI

24.07.2020 INVESTICIJE U STALNA SREDSTVA U FEDERACIJI BiH U 2019. GODINI – prvi rezultati

21.11.2019 INVESTICIJE U STALNA SREDSTVA U FEDERACIJI BiH U 2018. GODINI

25.07.2019 INVESTICIJE U STALNA SREDSTVA U FEDERACIJI BiH U 2018. GODINI – prvi rezultati

21.11.2018 INVESTICIJE U STALNA SREDSTVA U FEDERACIJI BiH U 2017. GODINI

25.07.2018 INVESTICIJE U STALNA SREDSTVA U FEDERACIJI BiH U 2017. GODINI – prvi rezultati

10.11.2017 INVESTICIJE U STALNA SREDSTVA U FEDERACIJI BiH U 2016. GODINI

25.07.2017 INVESTICIJE U STALNA SREDSTVA U FEDERACIJI BIH U 2016. GODINI – prvi rezultati

31.05.2017 INVESTICIJE U STALNA SREDSTVA U FEDERACIJI BIH, 2007-2015. GODINA IMPLEMENTACIJA ESA 2010 METODOLOGIJE

10.11.2016 INVESTICIJE U STALNA SREDSTVA U FEDERACIJI BIH U 2015. GODINI-Konačni rezultati

25.07.2016 INVESTICIJE U STALNA SREDSTVA U FEDERACIJI BIH U 2015. GODINI – prvi rezultati

10.11.2015 INVESTICIJE U 2014. GODINI – konačni podaci

24.07.2015 INVESTICIJE U 2014. GODINI – prvi rezultati

10.11.2014 INVESTICIJE U 2013. GODINI – konačni rezultati

25.07.2014 INVESTICIJE U 2013. GODINI – prvi rezultati