Probni popis poljoprivrede u BiH

Probni popis poljoprivrede u BiH

U sklopu priprema za Popis poljoprivrede u Bosni i Hercegovini koji se planira provesti 2023. godine Federalni zavod za statistiku,  Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine i Republički zavod za statistiku Republike Srpske provode probni popis u periodu od 15. do 30. oktobra/listopada 2022. godine.
Probni popis u Bosni i Hercegovini provodi se na uzorku od 200 popisnih krugova od kojih su 112 opisnih krugova u Federaciji BiH

Cilj Probnog popisa jeste provjera pripremljenih metodoloških, organizacijskih i informatičkih rješenja u prikupljanju i obradi popisnih podataka kako bi se pravovremeno i na prikladan način pripremila provedba i otklonili eventualni nedostaci za provođenje sveobuhvatnog popisa poljoprivrede koji je planiran 2023. godine.

Posljednji cjelovit popis poljoprivrede bio je proveden 1960.godine, dok je 1969.godine bio proveden metodom uzorka (20% poljoprivrednih gazdinstava i obuhvatao je društvena i individualna gazdinstva). Godine 1971., 1981., 1991. i 2013. godine poljoprivredni popisi bili su obuhvaćeni popisom stanovništva. Međutim takav način prikupljanja podataka na dobrovoljnoj bazi nije mogao da pruži pravu sliku stanja, što je jedan od razloga za provođenje detaljnog Popisa.

Metodološki dokumenti za probni popis poljoprivrede 2022:

Obrasci za Probni popis poljoprivrede 2022:

Bosanski jezik

  1. Obrazac PO-Popis2022-PPG
  2. Obrazac PO-Popis2022-DOM

Hrvatski jezik

  1. Obrazac PO-Popis2022-PPG
  2. Obrazac PO-Popis2022-DOM

ČESTA PITANJA

Šta je Popis poljoprivrede?

Popis poljoprivrede jest opsežno statističko istraživanje kojim se u intervalima provode sve statističke aktivnosti koje omogućuju integraciju informacija o broju poljoprivrednih gazdinstava, njihovoj strukturi, metodama poljoprivredne proizvodnje, mjerama potpore za ruralni razvoj, poljoprivredno-okolišnim aspektima i drugim povezanim informacijama za potrebe službene statistike.

Koja je svrha Popisa poljoprivrede?

Cilj Popisa poljoprivrede je dobiti što preciznije podatke o poljoprivredi i utvrditi važnost te djelatnosti za ekonomiju. Dobiveni podaci omogućit će bolju definiciju problema poljoprivredne djelatnosti na državnom i lokalnom nivou, pa tako i bolje planiranje i odgovarajuću potporu za njen razvoj. Prikupljeni podaci o strukturi poljoprivrednih gazdinstava bit će usporedivi na nivou Evropske unije i pružit će potrebnu statističku bazu za planiranje, provedbu, nadzor, procjenu i reviziju povezanih politika, posebno poljoprivredne politike, uključujući mjere ruralnog razvoja, okolišne politike, politike za prilagođavanje klimatskim promjenama i njihovo ublažavanje, korištenje zemljišta i neke ciljeve održivog razvoja.

Koji će se podaci prikupiti Popisom poljoprivrede?

Prikupit će se podaci o zemljišnom fondu, načinu korištenja poljoprivrednog zemljišta, površini voćnjaka, maslinika i vinograda te broju voćnih stabala i čokota vinove loze, navodnjavanju, stočnom fondu, radnoj snazi u poljoprivredi, ostalim dohodovnim djelatnostima, smještaju životinja, gospodarenju stajskim gnojem, mehanizaciji, mjerama potpore ruralnom razvoju te ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Koje su glavne zadaće statističkih institucija?

– izrada jedinstvenih Metodologija za pripremu, organizaciju i provođenje Popisa te definiranje sadržaja i izgled svih popisnih obrazaca
– pravovremeno i detaljno obavještavanje stanovništva o cilju, značenju i sadržaju Popisa
– Izrada uputstava za sudionike u Popisu i nadzor njihove jedinstvene primjene
– organiziranje i nadziranje stručno-metodološkog osposobljavanja popisnih komisija i instruktora
– pružanje strčno-metodološke pomoći popisnim komisijama u pripremi i provođenju Popisa
– odlučuju o izboru tehnologije unosa i obrade podataka kao i izboru opreme i programskih paketa za unos i obradu podataka
– obrada podataka dobivenih popisom u skladu sa pozitivnom praksom i standardima EU
– planiranje i raspored financijskih sredstava za oraganizaciju i provođenje popisivanja, obradu podataka te publikovanje i diseminaciju podataka

Koja je dinamika provođenja Pilot popisa poljoprivrede 2022 u Federaciji BiH i da li ima registrovanih problema u provođenju istog?

Dana 30.10.2022. uspješno je završeno provodjenje Pilot Popisa poljoprivrede 2022 na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.
Pilot popis poljoprivrede provodjen je u periodu od 15-30.10.2022. U toku provodjenja nisu zabilježeni  značajniji problemi.
Zahvaljujemo se anketarima, ispitanicima i svim učesnicima koji su dali doprinos u uspješnoj realizaciji ove značajne aktivnosti.