Migracije stanovništva:

Migracije stanovništva:

29.02.2024 MIGRACIJE STANOVNIŠTVA 2023-SB 375

28.02.2023 MIGRACIJE STANOVNIŠTVA 2022-SB357

28.02.2022 MIGRACIJE STANOVNIŠTVA 2021-SB340

25.02.2021 MIGRACIJE STANOVNIŠTVA 2020-SB321

25.02.2020 MIGRACIJE STANOVNIŠTVA 2019 -SB303

28.02.2019 MIGRACIJE STANOVNIŠTVA 2018-SB-284

26.02.2018 MIGRACIJE STANOVNIŠTVA 2017-SB-256

08.06.2016 MIGRACIJE STANOVNIŠTVA 2014-STATISTIČKI BILTEN 212

08.06.2016 MIGRACIJE STANOVNIŠTVA 2013-STATISTIČKI BILTEN 196

08.06.2016 MIGRACIJE STANOVNIŠTVA 2012-STATISTIČKI BILTEN 179

08.06.2016 MIGRACIJE STANOVNIŠTVA 2011-STATISTIČKI BILTEN 165

08.06.2016 Saldo migracija stanovništva F BiH unutar F BiH, prema RS, BD BiH i inostranstvu,po kantonima i opcinama, 01.01.2010 – 31.12.2010.

08.06.2016 MIGRACIJE STANOVNIŠTVA 2010-STATISTIČKI BILTEN 151