Tržište rada (zaposlenost, plaće i troškovi rada)

Tržište rada (zaposlenost, plaće i troškovi rada)

23.10.2023 Metodološki dokument istraživanje o strukturi zarada

01.06.2021 Metodološki dokument Istraživanje o troškovima rada

03.02.2021 Metodološki dokument Mjesečno istraživanje o zaposlenima

03.02.2021 Metodološki dokument Mjesečno istraživanje o plaćama zaposlenih

03.02.2021 Metodološki dokument Godišnje istraživanje o zaposlenima i plaći (Rad-1G)