Stanovništvo i registar

Stanovništvo i registar

Stanovništvo

14.03.2022 METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA O IZRADI PROCJENA BROJA STANOVNIKA

14.03.2022 METODOLOGIJA PROVOĐENJA STATISTIČKIH ISTRAŽIVANJA O PRIRODNOM KRETANJU STANOVNIŠTVA - uputstvo za matičare

14.03.2022 METODOLOGIJA PROVOĐENJA STATISTIČKOG ISTRAŽIVANJA O PRIRODNOM KRETANJU STANOVNIŠTVA - DEM-5

14.03.2022 METODOLOGIJA PROVOĐENJA STATISTIČKOG ISTRAŽIVANJA O UNUTRAŠNJIM MIGRACIJAMA

14.03.2022 METODOLOGIJA PROVOĐENJA STATISTIČKOG ISTRAŽIVANJA O RAZVEDENIM BRAKOVIMA

Registar