Stanovništvo i registar

Stanovništvo i registar

Stanovništvo

02.11.2017 METODOLOGIJU PROVOĐENJA STATISTIČKOG ISTRAŽIVANJA O PRIRODNOM KRETANJU STANOVNIŠTVA (mjesečno istraživanje DEM-5)

02.11.2017 METODOLOGIJU PROVOĐENJA STATISTIČKIH ISTRAŽIVANJA O PRIRODNOM KRETANJU STANOVNIŠTVA I UPUTSTVO ZA MATIČARE

02.11.2017 METODOLOGIJU PROVOĐENJA STATISTIČKOG ISTRAŽIVANJA O UNUTRAŠNJIM MIGRACIJAMA

02.11.2017 METODOLOGIJU PROVOĐENJA STATISTIČKOG ISTRAŽIVANJA O RAZVEDENIM BRAKOVIMA I UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE PODATAKA U STATISTICI RAZVEDENIH BRAKOVA (obrazac RB-1)

02.11.2017 METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA O IZRADI PROCJENA BROJA STANOVNIKA

Registar