Demografska statistika-statistički bilteni

Demografska statistika-statistički bilteni

12.06.2023 DEMOGRAFSKA STATISTIKA 2022 (SB-360)

20.06.2022 ISPRAVKA, Jun 2022, za biltene SB-249, 269, 287, 307, 325

16.06.2022 DEMOGRAFSKA STATISTIKA 2021 (SB-343)

15.06.2021 DEMOGRAFSKA STATISTIKA 2020 (SB-325)

08.12.2020 PROJEKCIJE STANOVNIŠTVA FBiH 2020-2070

08.12.2020 POPULATION PROJECTIONS FBiH 2020-2070

02.06.2020 DEMOGRAFSKA STATISTIKA 2019 (SB-307)

28.05.2020 DEMOGRAFSKA STATISTIKA 2018 (SB-287) - ispravak

17.07.2019 DEMOGRAFSKA STATISTIKA 2018 (SB-287) – ispravak

18.06.2019 DEMOGRAFSKA STATISTIKA 2018 (SB-287)

29.06.2018 DEMOGRAFSKA STATISTIKA 2017 (SB-269)

20.12.2017 DETALJNE TABLICE MORTALITETA ZA FEDERACIJU BOSNE I HERCEGOVINE 2012 - 2014

30.06.2017 DEMOGRAFSKA STATISTIKA 2016 (SB-249)

12.08.2016 DEMOGRAFSKA STATISTIKA 2015-STATISTIČKI BILTEN 233

08.11.2016 DEMOGRAFSKA STATISTIKA 2012-STATISTIČKI BILTEN 184

08.10.2016 DEMOGRAFSKA STATISTIKA 2011-STATISTIČKI BILTEN 170

08.08.2016 DEMOGRAFSKA STATISTIKA 2010-STATISTIČKI BILTEN 158

08.08.2016 DEMOGRAFSKA STATISTIKA 2008-STATISTIČKI BILTEN 132

08.06.2016 DEMOGRAFSKA STATISTIKA 2007-STATISTIČKI BILTEN 112

08.06.2016 DEMOGRAFSKA STATISTIKA 2006-STATISTIČKI BILTEN 102

08.06.2016 STANOVNIŠTVO F BIH 1996-2006-STATISTIČKI BILTEN 110

08.06.2016 DEMOGRAFSKA STATISTIKA 2005-STATISTIČKI BILTEN 93

08.06.2016 DEMOGRAFSKA STATISTIKA 2004-STATISTIČKI BILTEN 82

08.06.2016 DEMOGRAFSKA STATISTIKA 2003-STATISTIČKI BILTEN 70

08.06.2016 DEMOGRAFSKA STATISTIKA 2002-STATISTIČKI BILTEN 59