Usvojen Program provođenja statističkih istraživanja od interesa za F BiH za period 2017-2020

Na sjednici održanoj 09.02.2017. godine Parlament Federacije Bosne i Hercegovine – Dom naroda usvojio je Program provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine za period 2017-2020 (Program). Program je višegodišnji strateški statistički dokument koji je definisan na osnovu potreba korisnika i zahtjeva Europske unije i pruža pravni,…

Indeks obima industrijske proizvodnje u Federaciji Bosne i Hercegovine u novembru/studenom 2016.

9-11-pdf ---- Ukupna desezonirana industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine u novembru/studenom 2016. godine u odnosu na oktobar/listopad  2016. godine, veća je za 0,3%. U novembru/studenom 2016. godine, u odnosu na novembar/ studeni 2015. godine, industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine, kalendarski prilagođena, veća je za 4,0%.

Istraživanje o prehrambenim i životnim navikama odraslog stanovništva u BiH

Istraživanje o prehrambenim i životnim navikama odraslog stanovništva u BiH-pdf Federalni zavod za statistiku, uz naučnu i stručnu podršku istraživača sa američkog Univerziteta Harvard (Boston, SAD) u periodu decembar 2016 – decembar 2017. godine provodi istraživanje o prehrambenim i životnim navikama odraslog stanovništva u BiH.Istraživanje ima za cilj prikupiti podatke…