Bruto domaći proizvod za IV tromjesečje 2022. godine

Realni rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) u Federaciji BiH u četvrtom tromjesečju 2022. godine, u odnosu na isto tromjesječje prethodne godine iznosi 1,8 %, prva je procjena Federalnog zavoda za statistiku.

Značajniji realni rast bruto dodane vrijednosti u četvrtom tromjesečju 2022. godine zabilježen je u djelatnostima: Informacije i komunikacije (J) 11,2%; Poljoprivrede, šumarstva i ribolova (A) 7,6% i Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala, Prijevoz i skladištenje, Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (G,H,I) 4,6%.

Značajniji realni pad bruto dodane vrijednosti zabilježen je u djelatnostima Vađenje ruda i kamena, Prerađivačka industrija, Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija, Snabdijevanje/opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, upravljanje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (B,C,D,E) 2,7%.

Napominjemo, tromjesečni BDP ukazuje na kratkoročna privredna kretanja, te je stoga korisno sredstvo za ekonomske analize i politike, a osnovna svrha obračuna tromjesečnog BDP-a je izračun realne stope rasta.

Odsjek za odnose sa javnošću i biblioteka

Federalni zavod za statistiku

Ul. Zelenih Beretki broj 26.

+387 (33) 407 031

+387 (33) 226 151

[email protected]

www.fzs.ba