Konačni rezultati Popisa 2013

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine 30. juna. 2016. godine objavila je konačne rezultate Popisa 2013. godine. Federalni zavod za statistiku preuzeo je od Agencije za statistiku BiH zvanične rezultate i objavio 1. jula 2016. rezultate Popisa 2013 za područje Federacije BiH.

Prezentacija rezultata Popisa 2013. godine

Federalni zavod za statistiku će u petak 1. jula 2016. godine u 11h održati prezentaciju popisnih rezultata za medije, na kojem će biti predstavljene publikacione tabele iz Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013. godine. Prezentacija će biti održana u prostorijama Federalnog zavoda za statistiku, ulica Zelenih Beretki 26.…

Indeks obima industrijske proizvodnje

Ukupna desezonirana industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine u maju/svibnju 2016. godine u odnosu na april/travanj 2016. godine, manja je za 0,7%. U maju/svibnju 2016. godine, u odnosu na maj/svibanj 2015. godine, industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine, kalendarski prilagođena, veća je za 3,0%.

Robni promet sa inozemstvom

Federacija BiH je za maj/svibanj 2016. ostvarila izvoz u ukupnoj vrijednosti 496.926 hilj./tis. KM, što je za 52.465 hilj./tis. KM ili 9,5% manje u odnosu na april/travanj 2016., odnosno za 8.688 hilj./tis. KM ili 1,7% manje u odnosu na maj/svibanj prethodne godine U istom mjesecu ostvaren je uvoz u vrijednosti 932.893 hilj./tis. KM,…