ISTRAŽIVANJE O STRUKTURI ZARADA – ISZ 2022

U skladu s Planom provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH za 2023. godinu Federalni zavod za statistiku provodi Istraživanje o strukturi zarada u 2023. godini za referentnu 2022. godinu i mjesec oktobar 2022. godine. Istraživanje se provodi prvi puta i provest će se u periodu 20.10.- 31.12. 2023. godine.

Upitnik za Istraživanje o strukturi zarada usklađen je sa regulativama EU 530/99 i 1916/2000. Cilj ovog istraživanja je dobijanje i izračun procjene podataka o prosječnim zaradama za referentni mjesec i referentnu godinu, kao i prosječnim zaradama po satu rada prema individualnim karakteristikama zaposlenih: zanimanje, pol, stepen obrazovanja, starost, dužina radnog staža u poslovnom subjektu, vrsti ugovora zaposlenog kao i prema karakteristikama poslovnog subjekta u kojem zaposleni rade – djelatnosti, veličini i obliku svojine poslovnog subjekta.

Obuhvataju se pravne osobe koje zapošljavaju 10 i više zaposlenih, iz područja djelatnosti B-S, čije sjedište je na teritoriji Federacije BiH. Obuhvaćene su sve pravne osobe sa 250 i više zaposlenih, dok su ostale izabrane metodom slučajnog uzorka.
Istraživanje o strukturi zarada provodi se svake četiri godine.

Navedeni pokazatelji su od velikog značaja kako za poslovne subjekte tako i za eksterne korisnike podataka obzirom da po prvi puta imamo priliku da raspolažemo podacima o zaradama po satu, zaradama po zanimanju; stepenu obrazovanja, zaradama po polu itd.

Zarade po polu i prema zanimanjima svakako će biti u fokusu kako bi se mogao izračunati jaz između primanja muškaraca i žena, te vrednovanje specifičnih vrsta zanimanja. Za vašu kooperativnost i razumijevanje unaprijed se zahvaljujemo.

Prikupljeni podaci koristit će se isključivo za statističke svrhe i neće se objavljivati kao pojedinačni. Upotreba, povjerljivost i zaštita podataka utvrđena je članovima od 36. do 42. Zakona o statistici u FBiH (Službene novine FBiH br. 63/03 i 9/09), i primjenjivat će se prilikom statističke obrade predmetnih podataka.