GLAVNI ZADACI FEDERALNOG ZAVODA ZA STATISTIKU

Na osnovu zakona o federalnim minisrarstvima i drugim tijelima („Sl.Novine FBiH“, br.8/95, 9/96), 21.04.1997. godine formiran je Federalni zavod za statistiku. - Zakon o Federalnim ministarstvima i drugim tijelima - Zakon statistici u Federaciji Bosne i Hercegovine (Sl. Novine FBiH br.63/03 i 9/09) Organiziranje i provođenje statističkih istraživanja od interesa…