PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE 2016

12-5-pdf    12-5-xlsx

U školskoj 2016. godini ukupno je bilo 196 predškolskih ustanova i to 112 javnih i 84 u privatnoj svojini. Ukupno djece u predškolskim ustanovama je 14329, a od toga 47,1 % su djevojčice odnosno 6746. U jaslicama u 149 grupi zbrinuto je također 2237 djece od toga 1197 muško i 1040 žensko djete.

Djeca u predškolskim ustanovama borave po potrebi u rasponu manje od 4 sata do preko 8 sati, a prehranu dobivaju sva djeca bez obzira na dužinu boravka u predškolskim ustanovama.

Ukupan broj zaposlenih u predškolskim ustanovama iznosi 1887, a od toga 1768 su žene odnosno 93,7 %.