OSNOVNO OBRAZOVANJE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE 2016

12-1-pdf    12-1-xls

Na području Federacije Bosne i Hercegovine u školskoj godini 2016./ 2017. djelovalo je 1.078 redovnih osnovnih škola (matične i samostalne sa područnim školama).

U školskoj godini 2015./ 2016. broj razrednih odjeljenja/ odjela se razlikuje u odnosu na školsku godinu 2016./ 2017. za 155. Broj učenika u školskoj godini 2016./ 2017. u odnosu na školsku godinu 2015./ 2016. manji je za 1,2% (2.258). Udio učenica u ukupnom broju učenika je nepromijenjen i iznosi 48,38%.

Odnos broja nastavnog osoblja i učenika u redovnom/ redovitom obrazovanju u školskoj godini 2016./ 2017. iznosi 1:12,54.

Udio žena u ukupnom broju nastavnog osoblja iznosi 72,27 %.