OSTVARENI PRINOSI RANIH USJEVA I VOĆA U FBiH U 2016. GODINI-Konačni rezultati

13-1-6-pdf    13-1-6-xls

U Federaciji Bosne i Hercegovine u 2016. godini proizvedeno je 86732 tona pšenice što je za 20,6% više od ostvarene proizvodnje pšenice u 2015.godini. Zabilježeno je povećanje proizvodnje i kod ostalih žita, odnosno proizvodnja raži veća je za 22,1%, ječma za 10,4% i zobi za 15,6% u odnosu na prethodnu godinu.

Kod ranog voća ostvarena proizvodnja u 2016. godini je kod trešanja veća za 0,4%, višanja za 1,2% i kajsija za 10,2% u odnosu na 2015. godinu.