Istraživanje o prehrambenim i životnim navikama odraslog stanovništva u BiH

Istraživanje o prehrambenim i životnim navikama odraslog stanovništva u BiH-pdf Federalni zavod za statistiku, uz naučnu i stručnu podršku istraživača sa američkog Univerziteta Harvard (Boston, SAD) u periodu decembar 2016 – decembar 2017. godine provodi istraživanje o prehrambenim i životnim navikama odraslog stanovništva u BiH.Istraživanje ima za cilj prikupiti podatke…

Federalni zavod za statistiku potpisao Sporazum o saradnji sa Američkim univerzitetom u BiH

  Sarajevo, 21. novembar 2016 – Predsjednik Američkog univerziteta u BiH, g.Denis Prcić bio je u zvaničnoj posjeti Federalnom zavodu za statistiku. Tom prilikom direktor Federalnog zavoda za statistiku dr Emir Kremić i predsjednik AUBiH Denis Prcić potpisali su Sporazum o saradnji između ove dvije institucije. Federalni zavod za statistiku…

INFORMACIJA ZA MEDIJE – 30.09.2016

informacija-za-medije    Dana 30. septembra 2016. godine menadžment statističkih institucija je održao sastanak u okviru posljednje IMO misije. Cilj posljednje misije IMO tima održane u periodu 26.-30.09. 2016.godine je evaluacija svih aktivnosti vezanih za pripremu, provođenje, obradu i objavu rezultata popisa. Konačna ocjena rezultata popisa biće saopštena BH javnosti 12.…

NEZAVISNE NOVINE -PREDMET: Očitovanje povodom članka objavljenog na portalu Nezavisnih novina

Dana 17.05.2016.godine, na portalu Nezavisnih novina objavljen je članak pod nazivom: „Rok za objavljivanje rezultata popisa produžiti do kraja godine”. U tekstu se navodi kako je direktorica Republičkog zavoda za statistiku RS, gospođa Radmila Čičković dobila pismo direktora Federalnog zavoda za statistiku Emira Kremića u kome poziva direktora Agencije za statistiku BiH Velimira…