Federalni zavod za statistiku potpisao Sporazum o saradnji sa Američkim univerzitetom u BiH

3 

Sarajevo, 21. novembar 2016 – Predsjednik Američkog univerziteta u BiH, g.Denis Prcić bio je u zvaničnoj posjeti Federalnom zavodu za statistiku.

Tom prilikom direktor Federalnog zavoda za statistiku dr Emir Kremić i predsjednik AUBiH Denis Prcić potpisali su Sporazum o saradnji između ove dvije institucije. Federalni zavod za statistiku i Američki univerzitet u Bosni i Hercegovini (AUBiH)  će sarađivati u unaprijeđenju kvaliteta statističkih podataka i podataka obuhvaćenih Planom i Programom provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH.

Također, ovaj Sporazum će omogućiti svim zainteresovanim studentima Univerziteta praktičnu nastavu s ciljem sticanja posebnih znanja i praktičnih vještina.

Direktor Federalnog zavoda, dr Kremić izrazio je svoje zadovoljstvo zbog potpisivanja Sporazuma, te je iskoristio priliku da pozove predsjednika Prcića da bude počasni gost na Međunarodnoj konferenciji o zvaničnoj statistici – ICOS 2017, koju organizuje Federalni zavod za statistiku u saradnji sa Ekonomskim fakultetom u Sarajevu.2

 

Odsjek za odnose javnošću i biblioteka

Federalni zavod za statistiku