Konsultacije za srednjoročni pregled Indikativnog strateškog dokumenta, Demokratija i upravljanje, IPA II

saop1

Konsultacije za srednjoročni pregled Indikativnog strateškog dokumenta, Demokratija i upravljanje, IPA II 

Sarajevo, 24. novembar 2016. – Na drugoj rundi konsultacija za srednjoročni pregled Indikativnog strateškog dokumenta, Demokratija i upravljanje u okviru IPA II programa kao predstavnici Federalnog zavoda za statistiku učestvovali su direktor zavoda, dr Emir Kremić i pomoćnik direktora za sektor ekonomskih statistika, gđa Nisveta Džebo.

Glavni focus ovog sastanka bila je rasprava i detaljnije definisanje ciljeva, rezultata i indikatora moguće pomoći Evropske unije u sektorima demokratije i upravljanja za period 2018.-2020. godine.

Odsjek za odnose javnošću i biblioteka

Federalni zavod za statistiku