Konsultacije za srednjoročni pregled Indikativnog strateškog dokumenta, Demokratija i upravljanje, IPA II

saop1 Konsultacije za srednjoročni pregled Indikativnog strateškog dokumenta, Demokratija i upravljanje, IPA II  Sarajevo, 24. novembar 2016. – Na drugoj rundi konsultacija za srednjoročni pregled Indikativnog strateškog dokumenta, Demokratija i upravljanje u okviru IPA II programa kao predstavnici Federalnog zavoda za statistiku učestvovali su direktor zavoda, dr Emir Kremić i…

Federalni zavod za statistiku potpisao Sporazum o saradnji sa Američkim univerzitetom u BiH

  Sarajevo, 21. novembar 2016 – Predsjednik Američkog univerziteta u BiH, g.Denis Prcić bio je u zvaničnoj posjeti Federalnom zavodu za statistiku. Tom prilikom direktor Federalnog zavoda za statistiku dr Emir Kremić i predsjednik AUBiH Denis Prcić potpisali su Sporazum o saradnji između ove dvije institucije. Federalni zavod za statistiku…