Anketa o zadovoljstvu korisnika

U skladu s Planom provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH za 2017. godinu Federalni zavod za statistiku provodi Anketu o zadovoljstvu korisnika  podacima i uslugama. Anketa se provodi od  2013. godine. Putem ove ankete želimo širem krugu korisnika ponuditi mogućnost da izraze svoje mišljenje o našem radu i…

Godišnji bruto domaći proizvod za FBiH, 2005-2015. Godina imlemetacija ESA 2010 metodologije

Federalni zavod za statistiku objavljuje revidiranu vremensku seriju podataka o Bruto domaćem proizvodu (BDP) po proizvodnom pristupu u tekućim i stalnim cijenama i dohodovnom pristupu u tekućim cijenama za Federaciju BiH u skladu sa međunarodnom metodologijom Evropski/Europski sistem računa 2010 (ESA 2010) za period 2005-2015. godina 1o-pdf

ANKETA O UPOTREBI INFORMACIONO-KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJA U DOMAĆINSTVIMA I POJEDINAČNO 2017

U skladu s Planom provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH za 2017. godinu Federalni zavod za statistiku u suradnji s Agencijom za statistiku BiH i Republičkim zavodom za statistiku RS u 2017. godini provodi Anketu o upotrebi informacijsko- komunikacijskih tehnologija u domaćinstvima i pojedinačno (IKT-D). Anketa je prvi…

Prosječna mjesečna neto i bruto plaća i zaposlenost,februar/veljača 2017.

Prosječna bruto plaća, II 2017.g                   1.277 KM Prosječna neto plaća, II 2017.g                        834 KM Prosječna neto plaća, XII 2016-II 2017.g       851 KM Broj zaposlenih osoba za II 2017.                    460.971 Broj nezaposlenih osoba za II 2017.                371.915