Statistički obrasci za 2021. godinu-StatAneks i INV-01

Statistički obrasci “Statistički aneks godišnjeg računovodstvenog izvještaja za 2021. godinu (StatAneks)” i  "Godišnji izvještaj o investicijama za 2021. godinu (INV-01)", sa bar kodom, nalaze se u excel predlošku na web stranici Finansijsko-informatičke agencije zajedno sa ostalim vrstama godišnjih finansijskih izvještaja. Vezano za obrazac INV-01 obavještavamo poslovne subjekte da papirna forma…

Zaposlenost i plaće u Federaciji BiH, novembar/studeni 2021. godine

Zaposlenost Ukupan broj zaposlenih u mjesecu novembru/studenom  2021. godine na području Federacije BiH je 534.119 osoba, što predstavlja povećanje broja zaposlenih za  0,6% u odnosu na oktobar/listopad  2021. godine. Posmatrano po djelatnostima u mjesecu novembru/studenom 2021. u odnosu na oktobar/listopad 2021. godine najveće povećanje broja zaposlenih zabilježeno je u djelatnosti…
1 46 47 48