Izrada novog okvira uzorka za istraživanja bazirana na domaćinstvima

Obavještavamo javnost u Federaciji BiH da će se, počevši od 02.03.2022. godine do 02.05.2022., u okviru projekta „Podrška statističkom sistemu Bosne i Hercegovine za pripremu glavnog okvira za uzorak“, na teritoriji Federacije BiH provesti anketiranje domaćinstava za potrebe ažuriranja statističkog okvira uzorka. Anketiranje će provoditi akreditovani anketari koje angažuje Federalni…