Zaposlenost i plaće u Federaciji BiH, novembar/studeni 2021. godine

Zaposlenost

Ukupan broj zaposlenih u mjesecu novembru/studenom  2021. godine na području Federacije BiH je 534.119 osoba, što predstavlja povećanje broja zaposlenih za  0,6% u odnosu na oktobar/listopad  2021. godine.

Posmatrano po djelatnostima u mjesecu novembru/studenom 2021. u odnosu na oktobar/listopad 2021. godine najveće povećanje broja zaposlenih zabilježeno je u djelatnosti J – Informacije i komunikacije za 1,4%, djelatnosti A- Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov za 1,2%, u djelatnosti I – Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (hotelijerstvo i ugostiteljstvo) za 1,1%.

U isto vrijeme najveće smanjenje broja zaposlenih je zabilježeno u djelatnosti F – Građevinarstvo za 0,4%, djelatnosti D – Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija za 0,4%.

U poređenju sa godišnjim prosjekom broja zaposlenih u 2020.  godini na području Federacije BiH došlo je do povećanja broja zaposlenih za 2,7%.

Posmatrano po djelatnostima u mjesecu novembru/studenom 2021. u odnosu na prosjek 2020. godine najveće povećanje broja zaposlenih zabilježeno je u djelatnosti  J – Informacije i komunikacije za 14,1%,  djelatnosti N – Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti za 9,7%,  djelatnosti M – Stručne, naučne i tehničke djelatnosti za 8,5%.

U isto vrijeme najveće smanjenje broja zaposlenih je zabilježeno u djelatnosti  L – Poslovanje nekretninama za 8,8%, djelatnosti  B – Vađenje ruda i kamena za 6,0%.

-Plaće

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenom  u novembru/studenom 2021. godine u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosi  1.022 KM i nominalno je veća za 2,3%, u odnosu na oktobar/listopad 2021. godine.

Posmatrano po djelatnostima u mjesecu novembru/studenom 2021. u odnosu na oktobar/listopad 2021. godine pokazuje da je najveće povećanje prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zabilježeno u djelatnosti A – Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov za 8,2%, zatim u djelatnosti D – Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija za 5,4%, u djelatnosti C – Prerađivačka industrija za 3,5%.

U isto vrijeme najveće smanjenje prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zabilježeno u djelatnosti S – Ostale uslužne djelatnosti za 6,5% ,zatim u djelatnosti K – Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja za 1,5%.

U poređenju sa godišnjim prosjekom neto plaće u 2020. godini na području Federacije BiH došlo je do povećanja prosječne isplaćene neto plaće za 6,9%.

Posmatrano po djelatnostima u mjesecu novembru/studenom 2021. u odnosu na prosjek 2020. godine pokazuje da je najveće povećanje prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zabilježeno u djelatnosti  N – Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti za 16,7%, djelatnosti L – Poslovanje nekretninama za 13,3%, djelatnosti C – Prerađivačka industrija za 12,3%, djelatnosti I –  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (hotelijerstvo i ugostiteljstvo) za 11,7%, dok je smanjenje neto place zabilježeno u djelatnosti S – Ostale uslužne djelatnosti za 0,7%.

Odsjek za odnose sa javnošću i biblioteka

Federalni zavod za statistiku

Ul. Zelenih Beretki broj 26.

+387 (33) 407 018

+387 (33) 226 151

[email protected]

www.fzs.ba