REGISTRIRANA CESTOVNA MOTORNA I PRIKLJUČNA VOZILA ZA 2017. GODINU

5.5.1-pdf    5.5.1-xls

U 2017. godini registrirana su ukupno 628.873 vozila, što je za 2,8% više u odnosu na 2016. kada je ukupno registrirano
611.927 vozila.

Od ukupno registriranog broja cestovnih motornih vozila u 2017. godini 87,0% odnosi se na putnička, 10,9% na teretna, a 2,1% na sve ostale kategorije vozila.

Posmatrano po godinama starosti, od ukupnog broja registriranih cestovnih motornih vozila 6,1% nalazi se u kategoriji starosti do 5 godina, 41,5% je u kategoriji od 6 – 15
godina, dok je 52,4% starije od 15 godina.

Od ukupnog broja registriranih cestovnih motornih vozila, 46.933 odnosi se na prvi put registrirana cestovna motorna vozila u 2017. godini, što je za 0,2% više u odnosu na 2016.
kada je prvi put registrirano 46.843 vozila.