POŠTANSKE I KURIRSKE USLUGE U 2016. GODINI

5.2.5-pdf    5.2.5-xlsx

Obim PTT usluga kod pismonosnih pošiljki u periodu I-XII 2016. godine u odnosu na isti period 2015. godine veći je za 2,4%.

Broj paketskih pošiljki u 2016. godini veći je za 16,8% u odnosu na 2015. godinu.

Broj telegrama u 2016. godini manji je za 23,6% u odnosu na 2015. godinu.