ZASIJANE POVRŠINE U JESENJOJ SJETVI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE U 2016. GODINI

13.1.2-pdf    13.1.2-xls

U jesenjoj sjetvi u 2016. godini u Federaciji Bosne i Hercegovine zasijano je 35.916 hektara što je manje za 3,9% u odnosu na jesenju sjetvu u 2015. godini.

Gledano po grupama usjeva, zasijana površina žitima manja je za 5,2%, industrijskog bilja manja je za 21,2%, stočnog krmnog bilja veća je za 4,8%, a sjetva povrtnog bilja veća je za 3,1% u odnosu na jesenju sjetvu u 2015. godini.

Zasijana površina ozimom pšenicom u 2016. godini manja je za 6,4% u odnosu na 2015. godinu.