TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE, IV tromjesečje 2016.

5.8.4-pdf    5.8.4-xls

Fiksni telefonski razgovori u minutama u periodu X-XII 2016. godine u odnosu na isti period 2015. godine veći su za 5,4%.

Mobilni telefonski razgovori u minutama u periodu X-XII 2016. godine u odnosu na isti period 2015. godine manji su za 10,4%.

Broj poslatih SMS poruka u periodu X-XII 2016. godine u odnosu na isti period 2015. godine manji je za 22,4%.