POŠTANSKE I KURIRSKE USLUGE, IV tromjesečje 2016.

5.2.4-pdf    5.2.4-xlsx

Obim poštanskih usluga kod pismonosnih pošiljki u periodu X-XII 2016. godine u odnosu na isti period 2015. godine manji je za 7,8%.

Broj paketa u periodu X-XII 2016. godine u odnosu na isti period 2015. godine veći je za 14,3%.

Broj kurirskih usluga u periodu X-XII 2016. godine u odnosu na isti period 2015. godine manji je za 7,9%.