INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA U NOVEMBRU/STUDENOM 2016.GODINE

7-2-11-pdf    7-2-11-xls

Potrošačke cijene u novembru/studenom 2016. godine više su za 0.2% u odnosu na prethodni mjesec.

U novembru/studenom 2016. godine u odnosu na novembar/studeni 2015. godine, cijene su niže za 0.4% (godišnja deflacija).