PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA–(oktobar/listopad 2016. godine – prvi rezultati)

14-10-pdf    14-10-xlsx

VITALNI DOGAĐAJI U F BiH, oktobar/listopad 2016. godine

Živorođeni                           1.791

Umrli                                    1.731

Prirodni priraštaj                   60

Umrla dojenčad                        9

Br. zaključenih brakova   1.164

Br.razvedenih brakova           93

Vitalni indeks                         103