INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA – NOVEMBAR / STUDENI 2016. GODINE

7-1-11-pdf    7-1-11-xls

Potrošačke cijene u novembru/studenom 2016. godine više su za 0.2% u odnosu na prethodni mjesec

U novembru/studenom 2016. godine u odnosu na novembar/studeni 2015. godine, cijene su niže za 0.4% (godišnja deflacija).